O konkursie

Konkurs im. Jana Dormana  na produkcję i eksploatację spektakli dla dzieci i/lub młodzieży, prezentowanych w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi działaniami edukacyjnymi organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Celem Konkursu im. Jana Dormana jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. To właśnie tam dzieci zdobywają pierwsze teatralne doświadczenia. Warto zadbać, by były one jak najbardziej inspirujące oraz przygotowane z myślą o wieku i potrzebach uczniów.

Patronem Konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Mamy nadzieję, że jego eksperymentalna twórczość oraz głęboko podmiotowe traktowanie dziecka jako odbiorcy sztuki będą wytyczały kierunki dalszego rozwoju artystycznego teatru dla dzieci i młodzieży oraz stworzą nowe możliwości współpracy pomiędzy teatrem i szkołą.

I edycja Konkursu im. Jana Dormana była realizowana w roku 2015/2016. II edycja Konkursu zostanie ogłoszona w roku 2017.

PEDAGOGIKA TEATRU 

Program Lato w teatrze jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Dział ten prowadzi projekty edukacyjne, które mają na celu kształtowanie widza teatralnego jako świadomego i aktywnego odbiorcy sztuki. Programy, konferencje, warsztaty mają zintegrować teoretyków i praktyków zajmujących się edukacją teatralną. Tym samym Instytut Teatralny tworzy platformę wymiany doświadczeń i myśli różnych środowisk odpowiedzialnych za edukację teatralną oraz popularyzuje innowacyjne praktyki z obszaru pedagogiki teatru.


Więcej informacji na stronach: www.instytut-teatralny.pl, www.latowteatrze.pl, www.teatrotekaszkolna.pl