Badania socjologiczne

BYCIE W OBJEŹDZIE OCZAMI "TRUPY TEATRALNEJ ZE STOLICY" | PODSUMOWANIE WYWIADU GRUPOWEGO

Z okazji pięciolecia projektu Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana aktorzy biorący w nim udział podzielili się przemyśleniami związanymi z objazdowym charakterem tego przedsięwzięcia. Na co decyduje się aktor, kiedy wyrusza w trasę po miejscach nieteatralnych? Wypowiedzi Natalii Leszczyńskiej, Iwony Mielerskiej, Barbary Songin i Jakuba Snochowskiego odsłoniły wielowymiarowość bycia w objeździe.

Pobierz:
Doświadczenie bycia w objeździe.pdf

EDUKACJA TEATRALNA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | RAPORT

Edukacja wczesnoszkolna to często moment pierwszego spotkania dziecka ze sztuką teatru. Obraz teatru, jaki rodzi się z tych pierwszych wrażeń małych widzów oraz obraz świata, jaki przekazuje im spektakl, pozostaje często w ich pamięci jako doświadczenie, do którego odwołują się potem jako świadomi widzowie. Dlatego warto sprawdzić, jaki teatr trafia do szkół i jakie pokolenie widzów nam wyrośnie.

W wybranych szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie pomiędzy październikiem a grudniem 2012 roku socjologowie przeprowadzili pogłębione wywiady indywidualne z dyrektorami szkół oraz z osobami odpowiedzialnymi za wybór wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczą uczniowie. Badania zakończyły się opublikowaniem raportu na temat poszczególnych modeli rozwoju edukacji teatralnej na poziomie wczesnoszkolnym. Raport stanowił podstawę do szukania konkretnych rozwiązań dotyczących poprawy sytuacji edukacji teatralnej w szkołach - jednym z zaproponowanych przez Instytut Teatralny działań, służących temu celowi, jest Konkurs im. Jana Dormana.