Dział Pedagogiki Teatru

Organizatorem działań: Konkursu im. Jana Dormana, Teatralnego Placu Zabaw Jana Dormana oraz Archiwum Otwartego, inspirowanych twórczością i filozofią Jana Dormana jest Dział Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Dział Pedagogiki Teatru:

- pracuje nad jakością teatralnych działań edukacyjnych;
- wspiera nauczycieli, animatorów, edukatorów w ich rozwoju;
- promuje idee pedagogiki teatru: uczenie się przez doświadczenie przy wykorzystaniu języka teatru; podmiotową pracę z ludźmi, uwzględniającą ich potrzeby, zainteresowania i wartości; krytyczne myślenie, które pozwala spojrzeć na zjawisko lub problem z wielu perspektyw; wzmacnianie poczucia sprawczości i efektywnej komunikacji.

Ponadto:

- realizuje program Lato w teatrze (www.latowteatrze.pl);
- prowadzi portal Teatroteka Szkolna (www.teatrotekaszkolna.pl);
- współprowadzi studia podyplomowe Pedagogikia Teatru (www.ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe) (z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego);
- organizuje konferencje i warsztaty, prowadzi badania dotyczące edukacji kulturalnej.