Pokazy

Najbliższe pokazy spektaklu "Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana" odbędą się 22.10.2017 r. o godzinie 11:00 i 14:00 w Sali Widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Centrum Kultury: www.rck.kolobrzeg.eu