Pokazy

Najbliższe pokazy spektaklu "Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana" odbędą się: 

5.05 | godz. 9:00 i 11:00 – Zespół Szkół w Zabawie
6.05 | godz. 9:00 i 11:00 – Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach
7.05 | godz. 10:00 – Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
8.05 | godz. 11:00 i 13:00 – Pałac Młodzieży w Tarnowie
9.05 | godz. 9:00 i 11:00 – Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie
10.05 | godz. 9:00 i 11:00 – Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku
11.05 | godz. 9:00 i 11:00 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Joninach
12.05 | godz. 10:00 i 12:00 – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
13.05 | godz. 10:00 i 12:00 – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
14.05 | godz. 11:00 – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Zapraszamy również na warsztaty:
7.05 | godz. 12:00 – Narodowy Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
8.05 | godz. 15:00 – Pałac Młodzieży w Tarnowie

DZIECIĘCA ZABAWA JAKO INSPIRACJA DO PRACY TEATRALNEJ. O FILOZOFII JANA DORMANA
Jan Dorman wybitny pedagog i reżyser czerpał inspirację do pracy z wrodzonej potrzeby zabawy i instynktu dramatycznego dzieci. Warsztaty przybliżą postulowaną przez Jana Dormana koncepcję pedagogiczno-teatralną. Podczas warsztatów wspólnie będziemy się bawić, a jednocześnie przekładać proste czynności na działania sceniczne.
Prowadzenie: Justyna Czarnota

14.05 | godz. 13:00 – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

TRANSLACJA JĘZYKA SZTUK PLASTYCZNYCH NA JĘZYK TEATRU
Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego rozpoczyna cykl warsztatów inspirowanych unikato-wym archiwum artysty teatru – Jana Dormana. Po spektaklu Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana, inspirowanym tekstami tego wybitnego reżysera zaprosimy nauczycieli i edukatorów teatralnych do wspólnego przyjrzenia się wybranym rysunkom i materiałom graficznym, które znalazły się w archi-wum. Warsztat stanowi okazję do praktycznego zastanowienia się nad wykorzystywaniem/ przetwa-rzaniem prac plastycznych na działania teatralne, jak również wykorzystaniem języka sztuk plastycz-nych jako narzędzie w pracy pedagogicznej wokół oglądanych przedstawień teatralnych.
Prowadzenie: Viki Siedlecka-Dorosz, Justyna Sobczyk, Marzenna Wiśniewska