WDECH-WYDECH

Dwoje nasto­lat­ków zmaga się z nie­obec­no­ścią ojca w ich życiu. Kasieńka i Tele­mach pró­bują pogo­dzić się ze stratą, doty­kają poczu­cia osa­mot­nie­nia i zwąt­pie­nia w swoją war­tość. Poszu­ku­jąc ojców, szu­kają swo­jej toż­sa­mo­ści, podej­mują ważne decy­zje. Mie­rzą się także z poczu­ciem odpo­wie­dzial­no­ści za osa­mot­nione, cier­piące matki, któ­rym chcie­liby dawać wspar­cie. Czy mają na to siłę? Skąd młody czło­wiek może czer­pać moc do zma­ga­nia się z trud­no­ściami? Spek­takl oparty na moty­wach „Kasieńki” Sary Cros­san i „Ody­sei” Homera.

spektakl dla dzieci w wieku 12-15 lat

DZIAŁANIA EDUKACYJNE:
W ramach warsztatów po spektaklu, widzowie zostaną zaproszeni do dzielenia się wrażeniami oraz wskazania najbardziej interesujących wątków czy konfliktów. Czucie swojego ciała wpływa na emocje i postrzeganie rzeczywistości, dlatego bezpośrednią kontynuacją rozważań intelektualnych będzie praca w grupach nad wybranymi tematami, bazująca na wykorzystaniu dramy, zadań ruchowych i głosu. Uczestnicy i prowadzący poszukają dostępu do swoich źródeł mocy. Gdziekolwiek się znajdują. Ponadto, uczestnikom spotkania zostanie udostępniony kontakt do psycholożki.

czas trwania spektaklu: 60 minut
czas trwania warsztatów: 75 minut
premiera: 30.09.2018 r.

REALIZATORZY:
reżyseria: Maria Seweryn
asystentka reżyserki: Zofia Lutarewicz
scenografia i kostiumy: Monika Wyrzykowska
muzyka: Bartosz Ługowski, Joanna Płóciennik
występują i prowadzą warsztaty: Adam Gąsecki, Hanna Jurczak, Anna Ługowska, Katarzyna Markowska, Joanna Płóciennik, Jakub Szymczyna, Katarzyna Wróbel
psycholog: Beata Pręcikowska
obsługa techniczna: Dominik Szarwacki
produkcja: Joanna Płóciennik, Anna Ługowska, Adam Gąsecki/Fundacja Sztuka Ciała

TRASA OBJAZDU:
22.10.2018 | g. 10:30 | Szkoła Podstawowa nr 395 w Warszawie
29.10.2018 | g. 9:00 | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 w Warszawie
30.10.2018 | g. 8:50 | Szkoła Podstawowa nr 206 w Warszawie
5.11.2018 | g. 10:40 | Szkoła Podstawowa nr 375 w Warszawie
6.11.2018 | g. 9:00 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy
7.11.2018 | g. 11:00 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim
8.11.2018 | g. 9:00 | Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku
12.11.2018 | g. 8:55 | Szkoła Podstawowa nr 303 w Warszawie
13.11.2018 | g. 11:55 | Szkoła Podstawowa nr 374 w Warszawie
19.11.2018 | g. 9:50 | Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie
20.11.2018 | g. 10:50 | CLIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
23.11.2018 | g. 9:00 | Szkoła Podstawowa nr 387 w Warszawie
26.11.2018 | g. 9:00 | Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie
27.11.2018 | g. 9:50 | Szkoła Podstawowa nr 52 w Warszawie
3.12.2018 | g. 9:00 | Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie
4.12.2018 | g. 9:55 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
6.12.2018 | g. 10:45 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy
7.12.2018 | g. 8:50 | Zespół Szkół w Górznie
10.12.2018 | 9:45 | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym
11.12.2018 | 9:00 | Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie
12.12.2018 | 10:00 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim
14.12.2018 | 9:50 | Szkoła Podstawowa nr 169 w Warszawie

 

 

kontakt: Joanna Płóciennik: kontakt@sztukaciala.com