TRIK PATRYKA

na podstawie dramatu Trik Patryka Kristo Šagora, przeł. Iwona Nowacka

Spektakl o otwieraniu się na inność i oswajaniu jej. Chcąc  pomóc niepełnosprawnemu bratu Patryk musi opuścić swoją strefę komfortu. Wymaga to od niego odwagi, ale dzięki tej sytuacji dojrzewa – otwiera się na świat, na innych ludzi, zdobywa cenną wiedzę i życiowe doświadczenie. Każda z postaci, z którą rozmawia Patryk jest na swój sposób „inna”. Od każdej uczy się czegoś nowego. Kiedy Patryk nie może znaleźć odpowiedzi na swoje pytania w domu, szuka ich w szkole – u kolegów i nauczycieli. To cenne przesłanie tej historii – szkoła może być miejscem, w którym uczeń czuje się bezpiecznie, a nauczyciele to osoby, którym może zaufać i do których może się udać z prośbą o pomoc.

Grupa wiekowa: 11–12 lat

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Nauczyciele otrzymają od realizatorów scenariusz „lekcji przed”, w trakcie której będą mogli przygotować uczniów do spektaklu. Po przedstawieniu uczniowie wezmą udział w warsztacie prowadzonym przez zespół realizatorów. Jego celem będzie uwrażliwienie uczniów na temat „inności” rozumianej jako różnorodność, wyjątkowość, oryginalność. Następnie nauczyciele otrzymają scenariusz „lekcji po” – propozycję ćwiczeń, tematów rozmów, które będą mogli przeprowadzić z uczniami, żeby osadzić w nich temat poruszony w spektaklu i na warsztatach. Ponadto, nauczyciele będą mogli wziąć udział w jednorazowych warsztatach dotyczących budowania relacji z uczniem opartej na zaufaniu i szczerości.

Czas trwania spektaklu: 45 minut
Czas trwania działań edukacyjnych: 5 godzin - warsztaty dla nauczycieli oraz 45 minut - warsztaty dla uczniów
Premiera: 18 IX 2017, Zespół Szkół Społecznych nr 7 STO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie

REALIZATORZY
Teatr Ludowy w Krakowie
Reżyseria: Mateusz Przyłęcki
Działania edukacyjne: Weronika Idzikowska, Bartosz Nowakowski, Mateusz Przyłęcki, Ewelina Skwarek
Obsada: Piotr Franasowicz, Ryszard Starosta
Kostiumy: Wanda Kowalska
Muzyka: Michał Sarapata
Superwizja: Wojciech Drath

Koordynacja: Katarzyna Dudek, tel.: 12 68 02 152, e-mail: dudek@ludowy.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASA OBJAZDU

Kraków
20 września 2017 r.
| godzina: 8:00 spektakl + warsztaty; 10:35 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939

22 września 2017 r. | godzina: 8:00 spektakl + warsztaty; 10:35 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939

26 września 2017 r. | godzina: 8:45 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 86
im. Powstańców Śląskich

10 października 2017 r. | godzina: 8:00 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

11 października 2017 r. | godzina: 8:45 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty | miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominika Savio

12 października 2017 r. | godzina: 8:45 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich

24 października 2017 r. | godzina: 8:00 spektakl + warsztaty; 10:35 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939

25 października 2017 r. | godzina: 8:00 spektakl + warsztaty; 10:35 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939

26 października 2017 r. | godzina: 8:00 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

3 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty; 10:30 spektakl + warsztaty | miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2

9 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego nr 111

10 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego nr 111

14 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty; 10:30 spektakl + warsztaty | miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2

28 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego nr 111

11 grudnia 2017 r. | godzina: 8:55 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich

12 grudnia 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty | miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2

13 grudnia 2017 r. | godzina: 10:30 spektakl + warsztaty | miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2


Kocmyrzów
25 września 2017 r.
| godzina: 8:00 spektakl + warsztaty; 10:35 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I


Buków
8 grudnia 2017 r.
| godzina: 8:55 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa w Bukowie