SZTUKA LATANIA

Inspiracją spektaklu była powieść Lekkie życie Barnaby'ego Brocketta Johna Boyne. Tytułowy bohater to jedyny na świecie chłopiec, który nie podlega prawu grawitacji. Odrzucony przez rodzinę, podróżuje po świecie, spotykając ludzi, którzy podobnie jak on, nie są zwyczajni. Każde ze spotkań stawia przed bohaterem rodzaj lustra, co pomaga mu spojrzeć wielowymiarowo na kwestię odpowiedzialności za własne decyzje.

Grupa wiekowa: 10–12 lat

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Działania edukacyjne składają się z 3 etapów wymiany. Pierwszy to integrujący warsztat dla nauczycieli, będący wprowadzeniem w tematykę spektaklu oraz ideę pedagogiki teatru. Ponadto, pedagodzy zostaną poproszeni o przekazanie swoim uczniom paczki od głównego bohatera - będą w niej artefakty i informacje o Barnabym, jego świecie, marzeniach. Staną się one źródłem wiedzy umożliwiającej uczestnikom wejście w interakcję z głównym bohaterem, a tym samym odkrywanie kolejnych światów - to drugi etap wymiany. W trzecim etapie uczniowie, korzystając z metody kolażu, przygotują autoportrety inspirowane spektaklem.

Czas trwania spektaklu: 45 minut
Czas trwania działań edukacyjnych: 45 minut
Premiera: 27 X 2017, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

REALIZATORZY
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach
Reżyseria: Judyta Berłowska
Dramaturgia: Amadeusz Nosal
Działania edukacyjne: Judyta Berłowska, Anna Domalewska, Michał Olszewski, Hanna Świętnicka, Błażej Twarowski, Przemysław Żmiejko
Obsada: Anna Domalewska, Michał Olszewski, Błażej Twarowski
Scenografia: Aleksandra Żurawska
Muzyka: Dawid Rudnicki
Choreografia: Nela Mitukiewicz
Współpraca: Robert Drobniuch, Katarzyna Kalinowska, Bogna Kietlińska
Produkcja: Karol Górski

Koordynacja: Hanna Świętnicka, tel.: 41 368 02 93, e-mail: hanna.swietnicka@teatrkubus.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASA OBJAZDU

Kielce
27 października 2017 r. | godzina: 14:00 spektakl + warsztaty | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
30 października 2017 r. | godzina: 10:00 spektakl + warsztaty; godzina: 12:00 spektakl
+ warsztaty; godzina: 14:00 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
31 października 2017 r. | godzina: 10:00 spektakl + warsztaty; godzina: 12:00 spektakl
+ warsztaty; godzina: 14:00 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach
3 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty; godzina: 11:30 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach
6 listopada 2017 r. | godzina: 8:35 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach
10 listopada 2017 r. | godzina: 9:00 spektakl + warsztaty; godzina: 11:10 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
13 listopada 2017 r. | godzina: 9:00 spektakl + warsztaty; godzina: 11:10 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
16 listopada 2017 r. | godzina: 9:00 spektakl + warsztaty; godzina: 11:30 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach
20 listopada 2017 r. | godzina: 9:00 spektakl + warsztaty; godzina: 11:30 spektakl + warsztaty; 13:30 spektakl + warsztaty; | miejsce: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej
w Kielcach


Cedzyna
7 listopada 2017 r. | godzina: 9:30 spektakl + warsztaty; 12:00 spektakl + warsztaty; | miejsce: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cedzynie Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego


Suchedniów
8 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty; | miejsce: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego
9 listopada 2017 r. | godzina: 8:50 spektakl + warsztaty; 10:45 spektakl + warsztaty; | miejsce: Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego


Bieliny
14 listopada 2017 r. | godzina: 9:00 spektakl + warsztaty; godzina: 11:30 spektakl + warsztaty; | miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach
15 listopada 2017 r. | godzina: 9:00 spektakl + warsztaty; godzina: 11:30 spektakl + warsztaty; | miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach