WDECH-WYDECH

Dwoje nasto­lat­ków zmaga się z nie­obec­no­ścią ojca w ich życiu. Kasieńka i Tele­mach pró­bują pogo­dzić się ze stratą, doty­kają poczu­cia osa­mot­nie­nia i zwąt­pie­nia w swoją war­tość. Poszu­ku­jąc ojców, szu­kają swo­jej toż­sa­mo­ści, podej­mują ważne decy­zje. Mie­rzą się także z poczu­ciem odpo­wie­dzial­no­ści za osa­mot­nione, cier­piące matki, któ­rym chcie­liby dawać wspar­cie. Czy mają na to siłę? Skąd młody czło­wiek może czer­pać moc do zma­ga­nia się z trud­no­ściami? Spek­takl oparty na moty­wach „Kasieńki” Sary Cros­san i „Ody­sei” Homera.

W ramach warsztatów po spektaklu, widzowie zostaną zaproszeni do dzielenia się wrażeniami oraz wskazania najbardziej interesujących wątków czy konfliktów. Czucie swojego ciała wpływa na emocje i postrzeganie rzeczywistości, dlatego bezpośrednią kontynuacją rozważań intelektualnych będzie praca w grupach nad wybranymi tematami, bazująca na wykorzystaniu dramy, zadań ruchowych i głosu. Uczestnicy i prowadzący poszukają dostępu do swoich źródeł mocy. Gdziekolwiek się znajdują. Ponadto, uczestnikom spotkania zostanie udostępniony kontakt do psycholożki.

reżyseria: Maria Seweryn, asystentka reżyserki: Zofia Lutarewicz

scenografia i kostiumy: Monika Wyrzykowska

muzyka: Bartosz Ługowski, Joanna Płóciennik

występują: Adam Gąsecki, Hanna Jurczak, Anna Ługowska, Katarzyna Markowska, Joanna Płóciennik, Jakub Szymczyna, Katarzyna Wróbel

prowadzenie warsztatów: Adam Gąsecki, Hanna Jurczak, Anna Ługowska, Katarzyna Markowska, Joanna Płóciennik, Jakub Szymczyna, Katarzyna Wróbel

pedagodzy teatru: Adam Gąsecki, Hanna Jurczak, Anna Ługowska, Katarzyna Markowska, Joanna Płóciennik, Jakub Szymczyna, Katarzyna Wróbel

inni realizatorzy: psycholog – Beata Pręcikowska
czas trwania spektaklu: do 60 minut
czas trwania warsztatów: do 75 minut
premiera: 30.09.2018 r. 
spektakl dla dzieci w wieku 12-15 lat
produkcja: Fundacja Sztuka Ciała / Joanna Płóciennik, Anna Ługowska, Adam Gąsecki
obsługa techniczna: Dominik Szarwacki
Pobierz: