I EDYCJA Konkursu im. Jana Dormana

Komisja Ekspertów w składzie: Dariusz Chętkowski, Wojciech Faruga, Zbigniew Rudziński, Justyna Sobczyk i Bogumiła Stachurska, 1 października 2015 r. z nadesłanych wniosków wyłoniła następujące projekty do realizacji:

Laureaci pierwszej edycji Konkursu im. Jana Dormana: 

1. Fundacja "Da Radę"

2. Fundacja "Dom Kultury"

3. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

4. Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód

5. Stowarzyszenie Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego

6. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

7. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

8. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana

9. Teatr Figur Kraków Fundacja Działań Twórczych