1. edycja

Komisja Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, w składzie:

  1. Justyna Bargielska
  2. Grzegorz Bucholc
  3. Justyna Czarnota-Misztal
  4. Anna Czernow
  5. Justyna Sobczyk

po przeprowadzeniu w dniach 21 oraz 25 marca 2019 roku ośmiu rozmów z reprezentantami podmiotów zaproszonych do udziału w II etapie konkursu, jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla następujących projektów:

  1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu | 120 000
  2. Teatr Lalek Arlekin w Łodzi | 107 350
  3. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu | 71 500

Zwycięskie projekty charakteryzuje spójność koncepcji artystycznej i edukacyjnej. Wszyscy laureaci podejmują tematy istotne dla młodych widzów a ich współpraca z placówkami oświatowymi jest na tyle szeroko zakrojona, że pozwala na zbudowanie mocnych i długofalowych relacji pomiędzy teatrem a szkołą.