Laureaci 2015-2018

Laureaci 1. edycji Konkursu im. Jana Dormana:

1. Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód | #ENTERORESTES
2. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór | CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA
3. Stowarzyszenie Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego | PORYWACZE SNÓW
4. Fundacja "Da Radę" | DZIEWCZYNKA Z KSIĘŻYCA
5. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku | EMOCJAŁKI
6. Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie | O TALERZYKU NIEROZBITKU
7. Fundacja "Dom Kultury" | PRZEISTACZANIE
8. Teatr Figur Kraków Fundacja Działań Twórczych | ROBOT I MOTYL
9. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu | TUTAJ JEST WSZYSTKO

Spektakle 1. edycjiLaureaci 2. edycji Konkursu im. Jana Dormana:

1. Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa | TURYŚCI
2. Fundacja „Teatr Układ Formalny” | #[+#@!? (SŁOWO NA G)
3. Teatr Ludowy w Krakowie | TRIK PATRYKA
4. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu | KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ
    W KRZAK
5. Fundacja Teatr Alatyr | ROBIN HOOD
6. Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach | SZTUKA LATANIA

Spektakle 2. edycji