1. edycja

Komisja Ekspertów I EDYCJI Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w składzie:

1. Dariusz Chętkowski
2. Wojciech Faruga
3. Zbigniew Rudziński
4. Justyna Sobczyk
5. Bogumiła Stachurska

1 października 2015 r. z nadesłanych wniosków wyłoniła następujące projekty do realizacji:

1. DZIEWCZYNKA Z KSIĘŻYCA | Fundacja "Da Radę"
2. PRZEISTACZANIE | Fundacja "Dom Kultury"
3. CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA | Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
4. #ENTERORESTES | Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód
5. PORYWACZE SNÓW | Stowarzyszenie Scena Lalkowa im. Jana Wilkowskiego
6. EMOCJAŁKI | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
7. TUTAJ JEST WSZYSTKO | Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
8. O TALERZYKU NIEROZBITKU | Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
9. ROBOT I MOTYL | Teatr Figur Kraków Fundacja Działań Twórczych