Trwa II EDYCJA Konkursu im. Jana Dormana

Komisja Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w składzie:

1. Justyna Czarnota-Misztal
2. Ewa Hevelke
3. Szymon Kazimierczak
4. Ewa Piotrowska
5. Justyna Sobczyk

po lekturze 59 nadesłanych wniosków, podczas obrad w dniu 18 kwietnia 2017 roku zdecydowała o zaproszeniu do drugiego etapu konkursu następujących podmiotów:

1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
2. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki Emaus
3. Teatr Ludowy w Krakowie
4. Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa
5. Fundacja „Teatr Układ Formalny”
6. Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach
7. Fundacja ZAMIASTem
8. Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
9. Fundacja Teatr Alatyr

Komisja Ekspertów pragnie podkreślić wysoki poziom wniosków zgłoszonych do II edycji Konkursu im. Jana Dormana. W wielu wnioskach dostrzegliśmy autentyczne zainteresowanie światem młodzieży, znajomość potrzeb oraz tematów istotnych dla grupy wiekowej 10-15 lat. Uwagę naszą zwrócił przede wszystkim trafny dobór tekstów (szczególnie dramatycznych) oraz bogactwo i różnorodność proponowanych środków scenicznego wyrazu. Zaproszone do drugiego etapu projekty charakteryzowała spójność merytorycznej koncepcji przedstawienia oraz działań edukacyjnych oraz interesujący pomysł na stworzenie sytuacji prezentacji spektaklu w specyficznej przestrzeni jaką jest szkoła.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zaproszenie do drugiego etapu nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu. II etap konkursu stanowią rozmowy z przedstawicielami Wnioskodawców. Odbędą się one w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego 24 oraz 25 kwietnia 2017 roku.

Konkurs im. Jana Dormana to konkurs na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi. Jego celem jest podniesienie jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w szkołach i przedszkolach. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Więcej na www.dorman.e-teatr.pl

Szczegółowa punktacja oceny projektów znajduje się w tabeli poniżej.

WYNIKI I ETAPU Konkursu im. Jana Dormana