Wyniki 3. edycji Konkursu im. Jana Dormana

Komisja Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w składzie:

1. Dorota Bąk
2. Justyna Czarnota-Misztal
3. Szymon Kazimierczak
4. Piotr Morawski
5. Justyna Sobczyk

po przeprowadzeniu w dniach 10,11 oraz 16 kwietnia 2018 roku dwunastu rozmów z reprezentantami podmiotów zaproszonych do udziału w II etapie Konkursu, jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla następujących projektów:

1. „z czuba albo #byćjakzlatanibrahimovic” | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie  | 92 000 zł
2. „Dzikus” | Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu | 103 000 zł
3. „MORZE CICHE” | Teatr Nowy w Zabrzu | 100 000 zł
4. „Opowieści dla młodych buntowniczek” | Teatr Pinokio w Łodzi | 100 000 zł
5. „WDECH - WYDECH” | Fundacja Sztuka Ciała | 100 000 zł

Lista ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. Komisja Ekspertów wyraża nadzieję, że realizacja każdego z projektów będzie ważnym etapem rozwoju zaangażowanych w nią artystów i pedagogów teatru, a dla instytucji i organizacji stanie się podstawą budowania mocnych i długofalowych relacji z nauczycielami i młodzieżą.

Protokół z posiedzenia Komisji Ekspertów 3. edycji Konkursu im. Jana Dormana