Aktualności

DORMAN. Rozpakowywanie
Aneks do Konkursu im. Jana Dormana
29-30 września 2016
W 2015 roku Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przejął unikatowe archiwum artysty teatru Jana Dormana. Zgromadzone dokumenty i dzieła stały się inspiracją do rozpoczęcia badań nad ideami teatralnymi, praktykami scenicznymi i warsztatem inscenizacyjnym Dormana.
Zapraszamy młodych reżyserów i twórców teatralnych zainteresowanych dorobkiem Jana Dormana na dwudniowe warsztaty, podczas których zastanowimy się, jak w praktyczny i odpowiadający dzisiejszym realiom i potrzebom sposób czerpać w praktyce z niezwykłego zbioru myśli, obrazów, scenariuszy, artefaktów pozostawionych przez twórcę Teatru Dzieci Zagłębia. Modułem, który posłuży za punkt wyjścia do pracy reżysersko-dramaturgicznej, będą teczki do spektakli ze swą archiwalną zawartością. Podczas wspólnej pracy artystyczno-badawczej będziemy sprawdzać performatywny potencjał archiwum, proponować nowe możliwości jego wykorzystania.
Spotkanie organizowane jest na podsumowanie pierwszej edycji Konkursu im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży prezentowanych w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi oraz daje okazję do rozpoczęcia pracy konceptualnej nad projektami dla osób, które chcą aplikować do kolejnej edycji konkursu.
Prowadzący: Justyna Sobczyk i Justyna Lipko-Konieczna
Warsztaty są bezpłatne. Instytut Teatralny zapewnia zakwaterowanie uczestnikom warsztatów, nie pokrywa kosztów wyżywania ani nie zwraca kosztów dojazdu.
Szczegółowe informacje: Justyna Czarnota, tel.: 534 103 020
Zapisy: konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl (do 10 września 2016 roku)