II EDYCJA Konkursu im. Jana Dormana rozstrzygnięta

Komisja Ekspertów Konkursu im. Jana Dormana, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w składzie:

1. Justyna Czarnota-Misztal
2. Ewa Hevelke
3. Szymon Kazimierczak
4. Ewa Piotrowska
5. Justyna Sobczyk

po przeprowadzeniu w dniach 24 oraz 25 kwietnia 2017 roku dziewięciu rozmów z reprezentantami podmiotów zaproszonych do udziału w II etapie konkursu, jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania dla następujących projektów:

1. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu | 108 000 zł
2. Teatr Ludowy w Krakowie | 70 000 zł
3. Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa | 70 000 zł
4. Fundacja „Teatr Układ Formalny” | 105 000 zł
5. Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach | 90 000 zł
6. Fundacja Teatr Alatyr | 49 000 zł

Komisja Ekspertów wyraża nadzieję, że realizacja każdego z projektów będzie ważnym etapem rozwoju zaangażowanych w nią artystów i pedagogów teatru, a dla instytucji i organizacji stanie się podstawą budowania mocnych i długofalowych relacji z nauczycielami i młodzieżą. Uważamy, że spójność koncepcji artystycznej i myśli edukacyjnej projektów może przyczynić się do rozbudzenia w widzach zainteresowania działaniami teatralnymi oraz do rozwoju wrażliwości młodych ludzi. Jednocześnie informujemy, że każdy podmiot biorący udział w II etapie konkursu otrzyma od Komisji Ekspertów pisemną informację dotyczącą swojego projektu.